O Camp Venue 大學迎新水火場

水火場

O Camp 水火場
三個 100,000 呎戶外場地
位處錦田大江埔及沙頭角
場地均方便旅遊巴到達
適合各大專院校舉辦 O Camp 迎新活動(O Camp水火場)
水戰及營火 Water game & Campfire
適合大小學會 30 - 300人
大學迎新
O Camp營火會
營火會
大學迎新場地
O Camp場
歡迎系Soc、學會、Hall等莊員幹事查詢
可協助安排旅遊巴、訂購營火木材、聯繫火神等

 

WhatsApp 6930 4334

 

******
#hall莊 #系莊 #Soc莊
#ocamp #大學迎新
#水火場 #水戰 #營火場
#迎新水火場 #ocamp水火場